Peter Doherty Ausstellungen mit Jonas Burgert, Martin Eder, Jonathan Meese, Beate Höing u.a.

       

 

 

copyright Rolling Stone Magazin